Missie


Breekjaar wil jou als jongvolwassene een plek bieden waar het veilig is jezelf te zijn. Zo krijg je de ruimte om je te ontwikkelen en eigen toekomstkeuzes te maken. Onze basiswaarden zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en respect.